โรงเรียนมงคลวิทยา เปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา และเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงฯ ได้กำหนดไว้

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้ โรงเรียนมงคลวิทยาได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจำนวน 36 ท่าน ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการเรียนการสอนแบบ Project Approach ของโรงเรียนมงคลวิทยา ระดับปฐมวัย ซึ่งคณะครูและตัวแทนของนักเรียนมงคลวิทยาได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหวังว่าเราจะร่วมกันพัฒนาเด็กๆ ของเราได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ

โรงเรียนมงคลวิทยา