โรงเรียนมงคลวิทยา เปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา และเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงฯ ได้กำหนดไว้

คณะครูของโรงเรียนมงคลวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID19

 

วันนี้คณะครูของโรงเรียนมงคลวิทยาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID19 ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง
ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว แต่พวกเราก็ยังจะรักษามาตรการป้องกัน COVID19 อย่างเคร่งครัด
ด้วยการเว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอค่ะ

ภาพบรรยากาศการเรียน เว้นระยะห่าง

หลังจากหยุดไปนานหลายเดือน 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

เด็กๆก็ได้กลับมาเรียนตามปกติแล้ว บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน

. . . เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอค่ะ

 

โรงเรียนมงคลวิทยา