คณะครูของโรงเรียนมงคลวิทยาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID19

 

วันนี้คณะครูของโรงเรียนมงคลวิทยาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID19 ณ โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง
ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนแล้ว แต่พวกเราก็ยังจะรักษามาตรการป้องกัน COVID19 อย่างเคร่งครัด
ด้วยการเว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอค่ะ

โรงเรียนมงคลวิทยา