มอบกระเช้าแทนคำของคุณเจ้าของโรงเรียนสอนตัดผมดาราณี

วันนี้คุณครูนงลักษณ์ คุณครูวันธนีและคุณครูสุทิน เป็นตัวแทนของโรงเรียนมงคลวิทยานำกระเช้าของที่ระลึกมอบให้กับครูดาราณี เจ้าของโรงเรียนสอนตัดผมดาราณี ที่ให้ความอนุเคราะห์นำช่างมาตัดผมให้กับนักเรียนในระดับประถมและมัธยมในวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ

โรงเรียนมงคลวิทยา