โรงเรียนมงคลวิทยา เปิดการเรียนการสอนตามปกติ โดยให้นักเรียนสวมหน้ากากตลอดเวลา และเว้นระยะห่างตามที่กระทรวงฯ ได้กำหนดไว้

ภาพบรรยากาศการเรียน เว้นระยะห่าง

หลังจากหยุดไปนานหลายเดือน 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

เด็กๆก็ได้กลับมาเรียนตามปกติแล้ว บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน

. . . เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอค่ะ

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้ โรงเรียนมงคลวิทยาได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจำนวน 36 ท่าน ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการเรียนการสอนแบบ Project Approach ของโรงเรียนมงคลวิทยา ระดับปฐมวัย ซึ่งคณะครูและตัวแทนของนักเรียนมงคลวิทยาได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหวังว่าเราจะร่วมกันพัฒนาเด็กๆ ของเราได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นค่ะ

โรงเรียนมงคลวิทยา